Aanvraag en indicatie

Wilt u zorg ontvangen, dan kijkt onze  wijkverpleegkundige of u hier voor in aanmerking komt. Samen met u wordt een zorgplan opgesteld en na uw goedkeuring wordt de zorg opgestart. Voor meer informatie over de aanvraag kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak of een huisbezoek voor een persoonlijk advies. Op dit moment heeft ZorgPlus geen wachttijden met betrekking tot het leveren van zorg.

ZorgPlus levert in de gemeentes Montferland, Zevenaar, Duiven, Doesburg en Rheden thuiszorg. Als organisatie hebben we toelatingen van CIBG en aanbestedingen gegund door het zorgkantoor en zorgverzekeraars voor levering van:

  • WLZ (Wet Langdurige Zorg)

  • ZvW (Zorgverzekeringswet ) = Wijkzorg

  • Particulieren die zelf hun zorg in kopen

Dit alles doen we 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Hier naast ziet u een aantal dames van het zorgteam van ZorgPlus

Verzorging

Dagelijkse ondersteuning bij uw verzorging is mogelijk als u kiest voor ZorgPlus. Onze medewerkers helpen u als u dat wenst bij het opstaan, douchen, aankleden en/of bij het klaarmaken van uw ontbijt. Samen met u bespreken we wat ZorgPlus voor u kan betekenen.

Verpleging

Het is de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en de zorg te krijgen die u verdient. De verpleegkundigen van ZorgPlus kunnen bijvoorbeeld thuis uw wonden verzorgen, uw stoma of catheter verwisselen. Ook kunnen zij een infuus aanleggen en uw medicijnen aanreiken of toedienen.

Éen team

De medewerkers van ZorgPlus werken van uit een klein, vast team. Dit heeft als voordeel dat er zo veel mogelijk dezelfde personen bij u over de vloer komen. Op deze manier kunnen wij u zo goed mogelijk ondersteunen en verzorgen op een persoonlijke wijze.

Addendum bij kwaliteitskader VVT voor langdurig zorg thuis met een WLZ-indicatie

Addendum kwaliteitskader WLZ