Wilt u graag hulp bij het huishouden?

Meldt u zich dan bij het sociaal team van uw gemeente. (kijk op de website van uw gemeente voor het tel. nr.) Informeer óf u recht heeft op huishoudelijke hulp en welke vorm van huishoudelijke hulp het beste bij u past. Per gemeente zijn er verschillende diensten waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Mocht het aan de orde zijn dan mag u zelf een keuze maken uit één van de gecontracteerde aanbieders. Vergelijk een aantal aanbieders en kies de aanbieder waarvan u denkt ze bij u past. Dit zou zo maar ZorgPlus kunnen zijn. Voor meer informatie over huishoudelijke hulp mag u ZorgPlus ook bellen op nummer 0316-532319.

Per 2019 abonnementstarief van kracht.

Per 01-01-2019 is het abonnementstarief van kracht. Dit betekend dat iedereen die gebruik maakt van één of meerdere WMO indicaties een (maximale) eigen bijdrage betaald van € 17,50 ongeacht het inkomen of vermogen. Men (gemeentes en aanbieders) verwacht dat veel inwoners hier gebruik van zullen willen maken. Inwoners die tot op heden de eigen bijdrage te hoog vonden kunnen zich nu melden bij hun gemeente en een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning aanvragen en betalen dan € 17,50 eigen bijdrage per periode (periode is vier weken).

Einde HHT (huishoudelijke Hulp Toelage) regeling in beeld.

Woont u in de gemeente Duiven of in Rijnwaarden en maakt u gebruik van de HHT regeling? (u betaald dan zelf een bedrag per uur en de gemeente betaald het resterende deel) let dan op! Deze regeling houdt op te bestaan. In Rijnwaarden stopt deze regeling na 30 juni 2019 en in Duiven stopt de regeling per 22 april 2019. Heeft u huishoudelijke hulp nodig en wilt u gebruik blijven maken van uw huidige hulp / ZorgPlus, neem dan contact op met het gebiedsteam van uw gemeente. Er zal dan een huisbezoek ingepland gaan worden waarin beoordeelt wordt of u een “indicatie” krijgt voor huishoudelijke hulp. Wanneer u een indicatie HH1 of HH2 toegewezen krijgt dan betaald u het “abonnementstarief” dit is het bedrag wat u als eigen bijdrage betaald als u gebruik maakt van een WMO-voorziening. Per 2019 is dit abonnementstarief € 17,50 per periode. (periode is vier weken)

Inwoners van Rijnwaarden die gebruik maken van de HHT-regeling blijven gewoon dezelfde eigen bijdrage betalen als voorheen. Blijkt dat u recht heeft op een “indicatie” dan betaald de gemeente het teveel betaalde aan u terug. Dit betreft de kosten over de periode 1 in 2019 tot het moment waarop u een indicatie heeft. Woont u in Rijnwaarden neem dan in ieder geval zo spoedig mogelijk (vóór 15 februari 2019) contact op met het gebiedsteam van de gemeente Zevenaar op tel. nummer (0316) 595111 of per mail gebiedsteam@zevenaar.nl

Woont u in Duiven en maakt u gebruik van de HHT regeling dan betaald u per periode (periode is vier weken) in 2019 een eigen bijdrage van € 17,50. Dit wordt door uw aanbieder in rekening gebracht. Wilt u gebruik blijven maken van huishoudelijke hulp van uw huidige hulp / ZorgPlus neemt u dan vóór 19 maart 2019 contact op met het WWZ loket op tel. nummer 0900-2791111 of mail naar loketwwz@1stroom.nl Ook u zult dan bezocht worden door uw gemeente waar tijdens dit huisbezoek besloten zal worden of u recht heeft op een “indicatie” HH1 of HH2.

Vanaf 2019 levert ZorgPlus ook huishoudelijke hulp in de gemeente Oude IJsselstreek.

Hierbij delen wij u mee dat ZorgPlus per 01-01-2019 ook huishoudelijke hulp mag leveren in de gemeente Oude IJsselstreek. Mogelijk heeft u nu huishoudelijke hulp maar bent u hier niet tevreden over. Denk dan eens aan hulp van ZorgPlus. Ook kan het zijn dat uw hulp werkt onder de “regeling dienstverlening aan huis” (dat wil zeggen dat uw hulp een vast uurbedrag krijgt en hier zelf over moet reserveren voor vrije dagen/vakantie en zelf haar belasting af moet dragen. daarnaast heeft uw hulp geen recht op een eindejaarsuitkering of pensioen) en wilt dat uw hulp volgens CAO betaald wordt (met hierbij alle voordelen). Neem dan contact op met ZorgPlus. Mogelijk kan uw hulp bij ons in dienst komen en u houden als cliënt. Bent u een huishoudelijke hulp en wilt werken bij ZorgPlus stuur ons dan een mail met uw gegevens en werkervaring. Dit mag naar info@zorg-plus.nl Het is mogelijk om over te stappen mét of zonder uw cliënten. Wilt meer informatie bel ons dan en als u dat wenst dan plannen wij een huisbezoek bij u in.

Hulp bij huishouden vanaf 2018 in de gemeente Doetinchem.

Gemeente Doetinchem start per 1 januari 2018 met een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp voor alle inwoners, onder de naam ‘Schoonmaakhulp’. Alle inwoners van de gemeente Doetinchem kunnen hier gebruik van maken. U hoeft niet zorgbehoevend te zijn om gebruik te kunnen maken van Schoonmaakhulp. Wel betaalt u dan een ander tarief. Dit tarief bedraagt € 24,- per uur.

Voor Schoonmaakhulp hoeft u zich vanaf 1 januari 2018 niet te melden de gemeente. U meldt zich direct bij de aanbieder van uw voorkeur ( mogelijk ZorgPlus).

Schoonmaakhulp kunt u onbeperkt inkopen. Schoonmaakhulp met korting kunt u inkopen voor maximaal 130 uur per jaar. Dit is gemiddeld 2,5 uur per week. Als tijdens het gesprek met uw aanbieder blijkt dat u meer hulp nodig hebt, dan meent uw aanbieder contact op met het Buurtplein. Buurtplein kijkt vervolgens samen met u welke hulp nodig is.

Wat kost schoonmaakhulp? U moet altijd betalen voor schoonmaakhulp. Hoeveel dat is hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Er zijn verschillende tarieven:

  • Schoonmaakhulp – kostprijs: Iedereen die in de gemeente Doetinchem woont, kan gebruik maken van schoonmaakhulp tegen de kostprijs. In 2018 bedraagt de kostprijs € 24,00 per uur.
  • Schoonmaakhulp – korting: Als u niet (meer) in staat bent zelf of met hulp van anderen uw huis schoon te houden, kunt u korting krijgen. U betaald dan € 2,50 per uur. U moet daarvoor voldoen aan een aantal voorwaarden.

Schoonmaakhulp – aanvullende tegemoetkoming: Als u in aanmerking komt voor schoonmaakhulp met korting, maar de € 2,50 per uur niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor extra korting. In dat geval betaald u een lager bedrag per uur, afhankelijk van uw inkomen. In het gesprek met uw aanbieder kunt u dit aangeven. De aanbieder geeft u dan een aanvraagformulier mee, dat u invult en opstuurt naar het bureau voor financiële Ondersteuning via de antwoordenveloppe. Vervolgens wordt bepaald of u in aanmerking komt voor de extra korting.

Onder welke voorwaarden kom ik in aanmerking voor korting op de schoonmaakhulp?  Om in aanmerking te komen voor korting op de schoonmaakhulp moet u inwoner zijn van de gemeente Doetinchem, Bent u niet in staat om zelf of met hulp van uw omgeving uw huishoudelijke taken uit te voeren en maakt u geen gebruik van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) Daarnaast moet u tenminste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U maakt al gebruik van een van de volgende maatwerkvoorzieningen als gevolg van een chronische ziekte of beperking: hulpmiddelen, vervoervoorzieningen, ondersteuning thuis – schoon huis, woning aanpassingen;
  2. U hebt een mantelzorger die voor u zorgt en die staat ingeschreven bij VIT-hulp bij mantelzorg;
  3. U ontvangt structureel (langer dan zes maanden) persoonlijke verzorging en of verpleging vanuit de zorgverzekeringswet;
  4. U of uw partner heeft om medische redenen zoals een ziekenhuisopname tijdelijk hulp nodig. In dat geval kunt u drie maanden korting op schoonmaakhulp krijgen. Het is mogelijk één keer verlenging aan te vragen voor drie maanden.
  5. U bent geboren vóór 1 januari 1939

Ook als u mantelzorger bent, kunt u korting krijgen op schoonmaakhulp. U moet dan ingeschreven staan bij VIT-hulp bij mantelzorg. Meer informatie over mantelzorg kunt u vinden op: www.vithulpbijmantelzorg.nl  De helpdesk van VIT is elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 15:00 uur op nr. 0544-820000.

Hoe kan ik Schoonmaakhulp aanvragen?  Als u gebruik wilt maken van schoonmaakhulp dan kunt zelf contact opnemen met ZorgPlus. We maken dan een afspraak bij u thuis voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek bepaald u samen met een medewerker van ZorgPlus welke hulp het beste bij u past. Alvorens een huisbezoek ingepland wordt vragen wij uw persoonsgegevens om al vast een zorgmap te kunnen maken die u krijgt tijdens het huisbezoek.

Hoeveel Schoonmaakhulp kan ik inkopen? De algemene voorziening Schoonmaakhulp kunt u inkopen voor maximaal 130 uur per jaar. Dit is gemiddeld 2,5 uur per week. Misschien blijkt tijdens het gesprek met ZorgPlus dat u meer hulp nodig heeft dan 130 uur per jaar. Of misschien past de algemene voorziening Schoonmaakhulp toch niet goed bij uw persoonlijke situatie. In dat geval kunt u mogelijk aanvullende of andere hulp krijgen. U hoeft dit niet zelf aan te vragen. ZorgPlus geeft dit door aan buurtplein. Mogelijk vragen zij u nog wel om aanvullende gegevens.

Ik heb een PGB voor hulp bij het huishouden. Mag ik mij aanmelden voor Schoonmaakhulp?  Voor Schoonmaakhulp meldt u zich altijd bij de aanbieder van uw keuze. Die bekijkt of uw probleem bij het schoonmaken kan worden opgelost met de algemene voorziening Schoonmaakhulp. Als dit het geval is, kunt u dit niet betalen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Blijkt dat de algemene Schoonmaakhulp niet bij u past en dat u toch een maatwerkvoorziening nodig hebt? dan geeft ZorgPlus dit door aan Buurtplein. Buurtplein bekijkt samen met u welke hulp moet worden ingezet en u kunt dan mogelijk (opnieuw) een PGB krijgen.

Buurtplein: Terborgseweg 21, 7001 GM te Doetinchem. Telefoon 0314-341919 of kijk op www.buurtplein.nl