Wilt u graag hulp bij het huishouden?

Meldt u zich dan bij het sociaal team van uw gemeente. (kijk op de website van uw gemeente voor het tel. nr.) Informeer óf u recht heeft op huishoudelijke hulp en welke vorm van huishoudelijke hulp het beste bij u past. Per gemeente zijn er verschillende diensten waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Mocht het aan de orde zijn dan mag u zelf een keuze maken uit één van de gecontracteerde aanbieders. Vergelijk een aantal aanbieders en kies de aanbieder waarvan u denkt ze bij u past. Dit zou zo maar ZorgPlus kunnen zijn. ZorgPlus heeft geen wachttijden voor de inzet van huishoudelijke hulp. Zodra de indicatie bij ZorgPlus binnen is wordt een huisbezoek ingepland waarin uw wensen besproken worden. Kort daarna zal de hulp opgestart worden. Voor meer informatie over huishoudelijke hulp mag u ZorgPlus ook bellen op nummer 0316-532319. We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

Per 01-04-2021 is ZorgPlus dé aanbieder van huishoudelijke hulp en uitvoerder van de wasvoorziening in de gem. Montferland.

Vanaf 1 april 2021 is er een nieuwe aanbesteding op de huishoudelijke hulp van kracht in de gemeente Montferland. Per deze datum is er één aanbieder verantwoordelijk voor de uitvoering van huishoudelijke hulp en de nieuw op te zetten wasvoorziening. ZorgPlus heeft deze aanbesteding gegund gekregen. De introductie van de nieuwe wasvoorziening brengt veranderingen met zich mee. Lees onder de knop “wasvoorziening” wat deze veranderingen zijn.

HHT (huishoudelijke Hulp Toelage) regeling in de gem. Duiven blijft van kracht ook na 01-07-2020.

Woont u in de gemeente Duiven en maakt u op dit moment gebruik van de HHT regeling? (u betaalt dan zelf een bedrag per uur en de gemeente betaalt het resterende deel) Deze regeling (voor mantelzorgers) is ook van kracht na 01-07-2020. Bent u van mening dat u niet zonder hulp kunt dan kunt u zich melden bij de WMO consulenten van de gemeente Duiven. De consulent bespreekt met u, of u gebruik kunt maken van een andere regeling (bijvoorbeeld de algemene voorziening). Er zal mogelijk een huisbezoek ingepland gaan worden waarin beoordeeld wordt of u een “indicatie” krijgt voor huishoudelijke hulp (een maatwerkindicatie of algemene voorziening). Wanneer u een maatwerkindicatie HH1, HH2 toegewezen krijgt of gebruik kunt maken van de “algemene voorziening” dan betaalt u het “abonnementstarief” dit is het bedrag wat u als eigen bijdrage betaalt als u gebruik maakt van een WMO-voorziening. Per 2020 is dit abonnementstarief € 19,- per maand.

Vanaf 2019 levert ZorgPlus ook huishoudelijke hulp in de gemeente Oude IJsselstreek.

Hierbij delen wij u mee dat ZorgPlus per 01-01-2019 ook huishoudelijke hulp mag leveren in de gemeente Oude IJsselstreek. Mogelijk heeft u nu huishoudelijke hulp maar bent u hier niet tevreden over. Denk dan eens aan hulp van ZorgPlus. Ook kan het zijn dat uw hulp werkt onder de “regeling dienstverlening aan huis” (dat wil zeggen dat uw hulp een vast uurbedrag krijgt en zelf moet reserveren voor vrije dagen/vakantie en zelf haar belasting af moet dragen. daarnaast heeft uw hulp geen recht op een eindejaarsuitkering of pensioen) en wilt dat uw hulp volgens CAO betaald wordt (met hierbij alle voordelen). Neem dan contact op met ZorgPlus. Mogelijk kan uw hulp bij ons in dienst komen en u houden als cliënt. Bent u een huishoudelijke hulp en wilt werken bij ZorgPlus stuur ons dan een mail met uw gegevens en werkervaring. Dit mag naar info@zorg-plus.nl Het is mogelijk om over te stappen mét of zonder uw cliënten. Wilt meer informatie bel ons dan en als u dat wenst dan plannen wij een huisbezoek bij u in.

Hulp bij huishouden in de gemeente Doetinchem.

Onder welke voorwaarden kan ik gebruik maken van de Algemene Voorziening voor hulp bij het huishouden.  Om in aanmerking te komen voor de algemene voorziening moet u inwoner zijn van de gemeente Doetinchem, Bent u niet in staat om zelf of met hulp van uw omgeving uw huishoudelijke taken uit te voeren en maakt u geen gebruik van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) Daarnaast moet u tenminste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U maakt al gebruik van een van de volgende maatwerkvoorzieningen als gevolg van een chronische ziekte of beperking: hulpmiddelen, vervoervoorzieningen, ondersteuning thuis – schoon huis, woning aanpassingen;
  2. U hebt een mantelzorger die voor u zorgt en die staat ingeschreven bij VIT-hulp bij mantelzorg;
  3. U ontvangt structureel (langer dan zes maanden) persoonlijke verzorging en of verpleging vanuit de zorgverzekeringswet;
  4. U of uw partner heeft om medische redenen zoals een ziekenhuisopname tijdelijk hulp nodig. In dat geval kunt u drie maanden korting op schoonmaakhulp krijgen. Het is mogelijk één keer verlenging aan te vragen voor drie maanden.
  5. U bent geboren vóór 1 januari 1939

Ook als u mantelzorger bent, kunt u korting krijgen op schoonmaakhulp. U moet dan ingeschreven staan bij VIT-hulp bij mantelzorg. Meer informatie over mantelzorg kunt u vinden op: www.vithulpbijmantelzorg.nl  De helpdesk van VIT is elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 15:00 uur op nr. 0544-820000.

Hoe kan ik Schoonmaakhulp aanvragen? Als u gebruik wilt maken van schoonmaakhulp dan kunt u zelf contact opnemen met ZorgPlus. We maken dan een afspraak bij u thuis voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek bepaalt u samen met een medewerker van ZorgPlus welke hulp het beste bij u past. Alvorens een huisbezoek ingepland wordt vragen wij uw persoonsgegevens om alvast een zorgmap te kunnen maken, die u krijgt tijdens het huisbezoek.

Hoeveel Schoonmaakhulp kan ik inkopen? De algemene voorziening Schoonmaakhulp kunt u inkopen voor maximaal 130 uur per jaar. Dit is gemiddeld 2,5 uur per week. Misschien blijkt tijdens het gesprek met ZorgPlus dat u meer hulp nodig heeft dan 130 uur per jaar. Of misschien past de algemene voorziening Schoonmaakhulp toch niet goed bij uw persoonlijke situatie. In dat geval kunt u mogelijk aanvullende of andere hulp krijgen. U hoeft dit niet zelf aan te vragen. ZorgPlus geeft dit door aan buurtplein. Mogelijk vragen zij u nog wel om aanvullende gegevens.

Maatwerk: Is de Algemene Voorziening niet toereikend dan kunt u mogelijk gebruik maken van een maatwerkvoorziening. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met ZorgPlus op tel. nummer 0316-532319.

Ik heb een PGB voor hulp bij het huishouden. Mag ik mij aanmelden voor Schoonmaakhulp?  Voor Schoonmaakhulp meldt u zich altijd bij de aanbieder van uw keuze. Die bekijkt of uw probleem bij het schoonmaken kan worden opgelost met de algemene voorziening Schoonmaakhulp. Als dit het geval is, kunt u dit niet betalen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Blijkt dat de algemene Schoonmaakhulp niet bij u past en dat u toch een maatwerkvoorziening nodig hebt? dan geeft ZorgPlus dit door aan Buurtplein. Buurtplein bekijkt samen met u welke hulp moet worden ingezet en u kunt dan mogelijk (opnieuw) een PGB krijgen.

Buurtplein: Terborgseweg 21, 7001 GM te Doetinchem. Telefoon 0314-341919 of kijk op https//www.buurtplein.nl