ZorgPlus

.

ZorgPlus continueert samenwerking met Gemeente Oude – IJsselstreek en Menzis

ZorgPlus, heeft aangekondigd dat zij opnieuw de aanbesteding gegund hebben gekregen voor de gemeente Oude-IJsselstreek en Menzis. Deze hernieuwde gunning stelt ZorgPlus in staat om essentiële hulp en ondersteuning te blijven bieden aan cliënten die deze diensten nodig hebben.

Deze belangrijke ontwikkeling betekent dat cliënten met een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie via Menzis gebruik kunnen blijven maken van de zorgdiensten van ZorgPlus. De continuïteit van zorg staat hierbij centraal, waarbij ZorgPlus haar inzet en toewijding aan het welzijn van haar cliënten voortzet.

ZorgPlus ziet deze hernieuwde gunning als een blijk van erkenning van de inzet en kwalitatieve zorgdiensten die we leveren aan onze cliënten. ZorgPlus is dan ook verheugd om de waardevolle samenwerking met de gemeente Oude-IJsselstreek en Menzis voort kunnen zetten, en zo de cliënten kunnen blijven ondersteunen in hun zorgbehoeften.

De mogelijkheid om via Menzis zorg te ontvangen is van onschatbare waarde voor cliënten met een WLZ indicatie. Het stelt hen in staat om gebruik te maken van zorgdiensten die door ZorgPlus worden aangeboden.

ZorgPlus blijft zich inzetten voor het welzijn van haar cliënten en streeft ernaar om zorg van de hoogste kwaliteit te blijven leveren. De hernieuwde gunning van de aanbesteding voor de gemeente Oude-IJsselstreek en Menzis is een bevestiging van de betrouwbaarheid en de professionele aanpak van ZorgPlus in de zorgsector.