Huishoudelijke hulp

Lukt het niet (meer) om alle huishoudelijke werkzaamheden zelf te doen? Dan bent u mogelijk erg geholpen met huishoudelijke hulp van ZorgPlus. Want soms wordt het op een bepaalde leeftijd of door een handicap moeilijk om te bukken, te reiken en zware huishoudelijke werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden waar mensen dan hulp bij zouden willen hebben is vaak het schoonmaken en bijhouden van de Badkamer, keuken, wc maar ook het stofzuigen wordt te zwaar en het zemen van de ramen kost te veel kracht en energie om maar te zwijgen van het valgevaar op het trapje.  Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ).  Het zorgkantoor of het sociaal team van uw gemeente beoordeeld en bepaalt of u recht heeft op huishoudelijke hulp en kijkt samen met u in welke vorm van maatwerkvoorziening u hulp mag ontvangen of niet.

Combinatie van: Huishoudelijke Hulp / Verzorging of Verpleging:

Bij ZorgPlus bieden wij u een totaalpakket. Ons team is flexibel en hoog opgeleid zodat ze  naast begeleiding tevens garant staat voor goede persoonlijke verzorging en /of verpleging. Ons team van verpleegkundigen en 3Vig-ers is er om de meer specifieke verpleegtechnische vaardigheden uit te voeren. Wij werken in kleine teams. Wij zijn van mening dat een klein team bijdraagt aan een snel resultaat. Hoe minder verschillende gezichten, hoe efficiënter de zorg. Dit werkt kostenbesparend en is prettiger voor de cliënt.

Persoonlijke verzorging en verpleging

Heeft u persoonlijke verzorging en verpleging nodig? Bijvoorbeeld hulp bij het douchen, wassen op bed, hulp bij aankleden, hulp bij wondverzorging, geven van injecties. Heeft u iemand nodig die u ondersteunt in het dagelijkse leven. Dit valt onder de ZvW (Zorg Verzekeringswet) en WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Wat kost thuiszorg?

De zorg thuis (ook wel thuiszorg genoemd) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar zowel zorg in natura (ZIN) alsmede persoonsgebonden budget (PGB). U betaald hier geen eigen bijdrage voor. Ook kan het zijn dat u thuiszorg krijgt uit de WLZ. Hier betaald u wel een eigen bijdrage.

In de WLZ betaald u wanneer u 18 jaar of ouder bent betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen. Beneden 18 jaar hoeft er geen eigen bijdrage betaald te worden. Ook voor huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage welke inkomensafhankelijk wordt vastgesteld. Heeft u vragen over uw eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met het CAK of kijk op de site www.hetcak.nl.