Huishoudelijke hulp

Lukt het niet (meer) om alle huishoudelijke werkzaamheden zelf te doen? Dan bent u mogelijk erg geholpen met huishoudelijke hulp van ZorgPlus. Want soms wordt het op een bepaalde leeftijd of door een handicap moeilijk om te bukken, te reiken en zware huishoudelijke werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden waar mensen dan hulp bij zouden willen hebben is vaak het schoonmaken en bijhouden van de Badkamer, keuken, wc maar ook het stofzuigen wordt te zwaar en het zemen van de ramen kost te veel kracht en energie om maar te zwijgen van het valgevaar op het trapje.  Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg (WLZ).  Het zorgkantoor of het sociaal team van uw gemeente beoordeelt en bepaalt of u recht heeft op huishoudelijke hulp en kijkt samen met u in welke vorm van maatwerkvoorziening u hulp mag ontvangen of niet.