U heeft zorg nodig. Hoe regelt dat?

U heeft zorg of verpleging nodig en/of u kunt zonder zorg niet meer zelfstandig wonen? Onze wijkverpleegkundige bepaalt of en hoeveel zorg u nodig heeft. Graag leggen we uit hoe dit werkt.

Wmo-hulp in huis, vervoer of woningaanpassing

Heeft u hulp in de huishouding nodig? Wilt u aangepast vervoer, een rolstoel of een woningaanpassing? Dit soort hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U vraagt deze hulp aan bij het sociaal team van uw gemeente. Voor een aantal Wmo-voorzieningen heeft u een indicatie nodig. Dit is een beoordeling waarin staat of u inderdaad ondersteuning nodig heeft, wat voor ondersteuning en hoe vaak. Het sociaal team in uw gemeente staat voor u klaar en kan u meer vertellen over de volgende zorggebieden;

  • Wonen

  • Begeleiding

  • Vervoer

  • Rolstoelen

  • Hulp bij het huishouden

Hoe vraag ik (deze) voorzieningen aan?

U bent een inwoner van een gemeente en staat daar ingeschreven. Bij uw gemeente kunt u deze voorzieningen aanvragen bij het sociaal team of bij het WMO-loket, ook wel Zorg-loket genoemd.

ZvW, Zorg Verzekeringswet bij ziekte, handicap of ouderdom

Heeft u verpleging of hulp nodig bij (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom? Dan gaat het om ZvW-zorg.  Onze wijkverpleegkundige bekijkt en bespreekt samen met u hoeveel zorg u nodig heeft. Een zorgplan zal geschreven worden en de zorg zal in goed overleg opgestart worden. 

U heeft een vraag over uw persoonlijke situatie of u wilt zorg aanvragen

Medewerkers van ZorgPlus zetten zich in om uw zorgvragen adequaat en professioneel te beoordelen en te beantwoorden. Uw vragen op zorggebied zullen meestal door onze zorg coördinator beantwoord worden. Voor de indicatiestelling heeft u vooral te maken met de wijkverpleegkundige die bepaalt hoeveel zorg u mag ontvangen.