U heeft zorg nodig. Hoe regelt dat?

U heeft zorg of verpleging nodig en/of u kunt zonder zorg niet meer zelfstandig wonen? Een wijkverpleegkundige van een collegabedrijf bepaalt of en hoeveel zorg u nodig heeft. ZorgPlus levert per 01-10-2021 geen persoonlijke zorg en verpleging meer.

Wmo-hulp in huis, vervoer of woningaanpassing

Heeft u hulp in de huishouding nodig? Wilt u aangepast vervoer, een rolstoel of een woningaanpassing? Dit soort hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U vraagt deze hulp aan bij het sociaal team van uw gemeente. Voor een aantal Wmo-voorzieningen heeft u een indicatie nodig. Dit is een beoordeling waarin staat of u inderdaad ondersteuning nodig heeft, wat voor ondersteuning en hoe vaak. Het sociaal team in uw gemeente staat voor u klaar en kan u meer vertellen over de volgende zorggebieden;

  • Wonen

  • Begeleiding

  • Vervoer

  • Rolstoelen

  • Hulp bij het huishouden

Hoe vraag ik (deze) voorzieningen aan?

U bent een inwoner van een gemeente en staat daar ingeschreven. Bij uw gemeente kunt u deze voorzieningen aanvragen bij het sociaal team of bij het WMO-loket, ook wel Zorg-loket genoemd.