Helaas moeten wij u teleurstellen.

ZorgPlus werkt niet op PGB basis. Mogelijk kunt u bij één van onze collega bedrijven wel terecht.

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. ZorgPlus werkt niet op PGB-basis. U koopt uw zorg in bij een organisatie die dit wel doet. Er zijn collegabedrijven die in uw opdracht en in goed overleg de zorg voor u regelen.

U maakt afspraken met het bedrijf van uw keuze over wat er gedaan moet worden en wat u van hen verwacht. U bespreekt op welke dagen en uren de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt.  U houdt zelf de regie over de hulp. U heeft de touwtjes zelf in handen.

Zorgfacturen naar SVB

Sinds 2015 wordt uw PGB-geld gestort op een rekening van de Sociale Verzekerings bank (SVB). U kunt de facturen van de zorgleveranciers naar de SVB sturen en zij verzorgen de betaling.  Op deze manier wordt uw PGB-geld goed en overzichtelijk besteed.

Nog geen PGB

U heeft nog geen PGB maar wilt wel zelf uw zorg inkopen middels een PGB (Persoons Gebonden Budget). Een wijkverpleegkundige kan een indicatie stellen en daarmee kunt u bij uw zorgverzekering of gemeente, een PGB aanvragen. U kunt daarna de keus maken om zorg of hulp in te kopen bij een zorgbedrijf van uw keuze.

Tevreden over de afspraken?

Goede en duidelijke afspraken ? Pas dan sluit u een zorgovereenkomst met een professionele hulpverlener van uw keuze.