ZorgPlus

.

Privacy

Om werkzaamheden voor u uit te voeren maar ook om u te informeren en te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen, heeft ZorgPlus gegevens van u nodig. Persoonlijke gegevens, die zich niet beperken tot uw adres. Deze gegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt door ZorgPlus. Net als u vindt ZorgPlus het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, en dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan.

Van wie verwerkt ZorgPlus gegevens?

ZorgPlus verwerkt de gegevens van iedereen die hulp krijgt van ZorgPlus. Deze gegevens krijgt ZorgPlus van u, maar ook van uw gemeente of zorgkantoor.

Welke gegevens verwerkt ZorgPlus van u?

ZorgPlus verwerkt onder andere de volgende gegevens:

–        NAW-gegevens;

–        BSN-nummer;

–        Geboortedatum;

–        Geslacht;

–        Nationaliteit;

–        Samenstelling van het gezin;

–        Contactgegevens (tel. nr., e-mail, enz.);

–        Betaalgegevens.

 

Waarvoor verwerkt ZorgPlus uw gegevens?

ZorgPlus verwerkt uw gegevens voor administratieve, facturatie en planningsdoeleinden om de tussen ons overeengekomen zorg en/of hulpovereenkomsten na te kunnen komen. Op deze manier is het mogelijk om de kwaliteit van de hulp te waarborgen.

Met wie deelt ZorgPlus uw persoonsgegevens?

ZorgPlus deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om de hulpovereenkomst voor u uit te voeren, maar ook om u te informeren en te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in opdracht van ZorgPlus verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Met de verwerkersovereenkomst borgt ZorgPlus dat ook andere partijen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat ze dus veilig zijn.

De partijen met wie uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Overheidsinstanties
  • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
  • IT Security Bedrijven
  • Accountants en juristen
  • Hulpen

Wilt u weten welke gegevens ZorgPlus van u heeft?

U kunt vragen welke gegevens ZorgPlus van u heeft. ZorgPlus stuurt u dan een overzicht van deze gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er informatie? Dan kunt u ZorgPlus vragen om de gegevens aan te passen of aan te vullen.

Wilt u niet dat ZorgPlus uw persoonsgegevens verwerkt?

In bepaalde gevallen kunt u ZorgPlus vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke. U wilt bijvoorbeeld dat ZorgPlus u niet belt of mailt. U kunt ZorgPlus ook vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken als u daar een (belangrijke) persoonlijke reden voor heeft. ZorgPlus heeft uw gegevens natuurlijk wel nodig om uw hulpovereenkomst goed te kunnen uitvoeren.

Wat moet u doen?

Wilt u dat ZorgPlus uw gegevens niet meer gebruikt, het gebruik beperkt of uw gegevens overdraagt? Neem contact op en geef aan waarom u wilt dat ZorgPlus uw gegevens niet meer gebruikt.

Hoelang bewaart ZorgPlus uw gegevens?

ZorgPlus verzamelt uw gegevens met een doel. ZorgPlus bewaart uw gegevens zo lang ZorgPlus deze gegevens nodig heeft voor dat doel. ZorgPlus houdt zich hierbij aan de wet. Als ZorgPlus uw gegevens niet meer nodig heeft, worden de gegevens verwijderd.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ZorgPlus op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. ZorgPlus heeft de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten ZorgPlus worden bekeken.