Per 2019 abonnementstarief van kracht.

Per 01-01-2019 is het abonnementstarief van kracht. Dit betekend dat iedereen die gebruik maakt van één of meerdere WMO indicaties een (maximale) eigen bijdrage betaald van € 17,50 ongeacht het inkomen of vermogen. Men (gemeentes en aanbieders) verwacht dat veel inwoners hier gebruik van zullen willen maken. Inwoners die tot op heden de eigen bijdrage te hoog vonden kunnen zich nu melden bij hun gemeente en een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning aanvragen en betalen dan € 17,50 eigen bijdrage per periode (periode is vier weken).