In de laatste 4 maanden van 2012 hebben de medewerkers van ZorgPlus ontzettend haar best gedaan om de overstap van bijna 600 nieuwe cliënten voor de jaarwisseling te realiseren. Dit was een monsterklus die door verenigde krachten en door goede samenwerking met de medewerkers van de gemeente Montferland tot een goede en soepele overgang heeft geleid. Alle nieuwe cliënten en medewerkers heten wij hierbij nogmaals van harte welkom.