ZorgPlus

.

Kwaliteit

Het beste voor u

Waarborging van de kwaliteit

Voor ZorgPlus is het van groot belang om te voldoen aan de medewerker- en clientverwachting, en daarboven. Wij zijn ons ervan bewust dat dit enkel kan, door het bezitten én leveren van kwaliteit. Graag vertellen wij u, hoe ZorgPlus haar kwaliteit waarborgt.

HKZ

ZorgPlus is HKZ gecertificeerd, wat staat voor een duurzame kwaliteitsverbetering in de Zorg. We laten hier niet alleen mee zien dat we serieus werk maken van de kwaliteit van de hulp, maar hiermee voldoen wij ook aan de eisen die worden gesteld door cliënten, hulpen en andere belanghebbende.

ISO

Ook voldoet ZorgPlus aan de ISO 9001. ISO 9001 helpt organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Het is ook een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken.

Cursus

Al onze medewerkers krijgen een cursus aangeboden. Deze cursus omvat onderwerpen die van belang zijn bij het werk als huishoudelijke hulp. Op deze manier brengen wij onze medewerkers kennis bij, waardoor de kwaliteit van de te leveren huishoudelijke hulp gewaarborgd is.

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheids-onderzoek

Om de kwaliteit te blijven verbeteren, is het van belang dat de kwaliteit ook gemeten wordt. Wij staan dan ook altijd open voor feedback vanuit medewerkers en cliënten. Jaarlijks houden wij tevredenheidsonderzoeken waarbij de inzichten vanuit medewerker en client duidelijk naar voren komen. Vervolgens kijken we hoe we deze feedback kunnen implementeren. Op deze manier werken we samen naar een verhoogde kwaliteit!