Algemeen:

Het ambulant begeleidingsteam van ZorgPlus begeleidt cliënten met verschillende soorten begeleidingsvraagstukken.
Het ambulant begeleidingsteam van ZorgPlus zorgt voor de juiste begeleiding die tot stand komt door de goede samenwerking met o.a. Bureau Jeugdzorg, bewindvoerders, gemeentes, huisartsen, behandelaars en familie van cliënten. Door de korte lijnen met al deze mensen en instanties is er “begeleiding op maat” waar het team van ZorgPlus naar streeft.

Combinatie van: Zorg en huishouding / Begeleiding en/of Verzorging of Verpleging:

Bij ZorgPlus bieden wij u een totaalpakket. Ons team is flexibel en hoog opgeleid zodat ze  naast begeleiding tevens garant staat voor goede persoonlijke verzorging en /of verpleging. Ons team van verpleegkundigen en 3Vig-ers is er om de meer specifieke verpleegtechnische vaardigheden uit te voeren. Wij werken in kleine teams. Wij zijn van mening dat een klein team bijdraagt aan een snel resultaat. Hoe minder verschillende gezichten, hoe efficiënter de zorg. Dit werkt kostenbesparend en is prettiger voor de cliënt.

Begeleiding Ouderen (dementie)

Ons team staat ook hierin voor onze cliënten klaar. Bijvoorbeeld om een cliënt te begeleiden naar uiteindelijke opname in een verpleegtehuis. Wij zorgen er voor dat de cliënt zich veilig voelt en goed begeleidt wordt zolang de cliënt nog thuis woont. De zorgbehoefte wordt afgestemd naar wens. In goed overleg met de cliënt zelf, de familie en zijn of haar omgeving.

Een persoonlijk / vast aanspreekpunt:

Voor ieder gezin of cliënt is er een vast aanspreekpunt. Er wordt gekeken welke hulpverlener uit ons team een gezin onder zijn of haar hoede neemt. Vervolgens plaatsen we hier 2 collega’s omheen. Zij gaan in overleg en samen met de wijkverpleegkundige construeren zij het begeleidingsplan (plan van aanpak). Er komt een zorgmap bij cliënt te liggen waarin de situatie en de vorderingen gerapporteerd worden. Op vaste tijden wordt een evaluatie gesprek gepland met alle hulpverlenende instanties om zo de vorderingen en gestelde doelen met elkaar te bespreken vervolgens te waarborgen en waar nodig bij te stellen.

Activerende Begeleiding:

Door bijv. ziekte kan een cliënt (tijdelijk) een steuntje in de rug gebruiken. Wij begeleiden en motiveren de cliënten om de bezigheden van alledag weer op te pakken en om weer actief te worden en te blijven tot het moment waarop zij zelf de regie en uitvoering weer aan kunnen. De activerende begeleiding kan ook nodig zijn naar aanleiding van een depressie, bij het overlijden van een familielid of andere heftige gebeurtenissen in het leven.
Bij de activerende begeleiding ziet men in het begin de hulpverlener veel ondersteuning bieden. Dit kan worden afgebouwd in de weken/maanden die volgen. De doelstellingen zijn per cliënt verschillend en er wordt gestreefd naar en gewerkt aan een zelfstandig leven.

Crisisbegeleiding:

Bij spoed staat ons team klaar om onze cliënten te ondersteunen en te begeleiden.  De hulpvraag wordt in kaart gebracht en de benodigde lijnen worden uitgezet richting alle benodigde instanties die hier vervolgens weer op in (kunnen) springen.