Ook voor 2015 is de zorg weer gegarandeerd bij ZorgPlus. Alle aanbesteding waar we mee hebben geschreven hebben we gegund gekregen. Zo hebben we de volgende aanbestedingen gegund gekregen.

WLZ (Wet Langdurige Zorg) zorg voor de levering van verpleging en verzorging bij zorgzwaarte pakketten (ZZP).

ZvW (Zorg verzekerings Wet) voor de levering van verpleging en verzorging.
Gemeente Montferland voor de levering van begeleiding individueel, maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp en we hebben de intentieverklaring getekend voor de verzorging en levering van HHT (huishoudelijke hulp toelage) door middel van dienstencheques.

Gemeente Doetinchem voor de levering van begeleiding individueel en ondersteuning thuis – schoon huis.
Gemeente Oude IJsselstreek voor de levering van begeleiding individueel.
 Gemeente Bronkhorst voor de levering van begeleiding individueel.